Một nhiệm kỳ kiểm tra, giám sát - Những dấu ấn quan trọng In trang
30/06/2020 08:46 SA

Một nhiệm kỳ đi qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, những kết quả trong kiểm tra, giám sát đã góp phần thể hiện sự sáng suốt của Đảng, sự nghiêm minh của pháp luật, tạo niềm tin của Nhân dân với Đảng.

BCH Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trung ương, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng… Chính vì vậy, nhiệm vụ chính trị đặt ra với yêu cầu ngày càng cao đối với ngành Kiểm tra Đảng. Với truyền thống trung thành, đoàn kết, trung thực, tận tụy, kỷ cương, trách nhiệm và một quyết tâm chính trị cao nhất, Chi bộ UBKT Tỉnh ủy đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành và hoàn thành xuất sắc, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. 

Dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đó là Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên cơ quan UBKT Tỉnh ủy chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, là đã xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy. Chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao. Kết quả, đã tiến hành kiểm tra 44 tổ chức và 120 đảng viên. Trong đó, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức và 65 đảng viên. Kiểm tra kê khai tài sản đối với 55 đảng viên là cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó 12 đồng chí là Tỉnh ủy viên. Giám sát chuyên đề với 26 tổ chức và 44 đảng viên. Thực hiện 3 cuộc kiểm tra theo đơn tố cáo với 3 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, giải quyết 6 đơn khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền. Xem xét kỷ luật đối với 12 đảng viên, trong đó cảnh cáo 5 đồng chí và khiển trách 7 đồng chí, đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên. 

Qua công tác kiểm tra, giám sát, đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tạo niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Trong 5 năm qua, công tác kiểm tra, giám sát có bước đổi mới từ việc xác định trọng tâm, trọng điểm để xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức đoàn kiểm tra, thực hiện quy trình, phương pháp kiểm tra, phương hướng, phương châm đúng quy định. Trong 5 năm đã kiểm tra 43 lượt đảng viên, 10 lượt tổ đảng chấp hành Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Nội dung, chất lượng các cuộc kiểm tra ngày càng được nâng lên. 

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, Chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ và hàng năm. Phối hợp tham mưu kiểm tra 54 tổ chức đảng và 22 đảng viên; giám sát đối với 23 tổ chức đảng và 22 đảng viên. Đẩy mạnh công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát thường xuyên nhằm phát hiện và ngăn ngừa các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đặc biệt là giúp cấp ủy, UBKT các cấp nhận diện được các biểu hiện suy thoái. UBKT các cấp đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, tinh thần chiến đấu cao trong việc xem xét, xử lý các vụ việc bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời và “thấu tình, đạt lý”. Qua đó, vai trò, vị trí của ngành kiểm tra, cán bộ kiểm tra ngày càng được nâng lên. 

Từ nay đến hết năm 2020 và trong 5 năm tới, nhiệm vụ chính trị đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị cùng quyết tâm, nỗ lực cao nhất. Toàn Đảng đang tập trung tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị bầu cử Quốc hội - HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, vai trò của UBKT là hết sức quan trọng, công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào việc đấu tranh, ngăn chặn những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí… 

 

Đồng chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với vai trò, chức trách đặt ra cho toàn ngành UBKT là hết sức nặng nề, khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn; trong đó hạt nhân là Chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy, là từng cán bộ, đảng viên cơ quan UBKT cần phải nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, phát huy trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ chức trách được giao. Đặc biệt, không được lơ là, chủ quan trong mọi lúc, mọi nơi. Mỗi cán bộ, đảng viên cần tự tu dưỡng, trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu đề ra nhằm hướng đến xây dựng hình ảnh người cán bộ ngành kiểm tra có phong cách khoa học, thực sự gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có dũng khí và tính chiến đấu cao. Qua đó, hướng đến xây dựng Chi bộ cơ quan UBKT trở thành đơn vị kiểu mẫu, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Xứng đáng là cơ quan tham mưu chuyên trách của Tỉnh ủy về nhiều vấn đề hết sức quan trọng trong kiểm tra, giám sát.

 

NGUYỆT THU - Báo Lâm Đồng Online

Link: http://baolamdong.vn/chinhtri/202006/mot-nhiem-ky-kiem-tra-giam-sat-nhung-dau-an-quan-trong-3010339/

Lượt xem: 1.021
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001156205
  •  Đang online: 40
  •  Trong tuần: 8.584
  •  Trong tháng: 34.765
  •  Trong năm: 194.703