Tăng cường kiểm tra, giám sát để làm trong sạch nội bộ Ðảng In trang
16/04/2019 12:00 SA

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp đã chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Ðảng bộ Khối tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Ðảng. Qua đó, góp phần củng cố, làm trong sạch nội bộ, đấu tranh quyết liệt với các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Ðảng.

Với những thành tích đã đạt được, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã được UBKT Tỉnh ủy tặng giấy khen trong dịp tổng kết phong trào thi đua năm 2018. Ảnh: D.N
Với những thành tích đã đạt được, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã được UBKT Tỉnh ủy tặng giấy khen trong dịp tổng kết phong trào thi đua năm 2018. Ảnh: D.N

Đồng chí Tăng Đình Phan - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối luôn quán triệt, nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát đối với sự lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy và UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát khá toàn diện; chủ động, tích cực, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả hơn. Qua đó, từng bước đưa công tác kiểm tra, giám sát xứng tầm với vai trò trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay.

Hàng năm, ngay từ đầu năm, các cấp ủy, UBKT các cấp trong Khối đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, bảo đảm đủ tỷ lệ theo nghị quyết đề ra. UBKT Đảng ủy Khối bên cạnh thực hiện tốt chức năng tham mưu và nhiệm vụ cấp ủy giao, đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt đã chủ động nắm tình hình, phát hiện kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, UBKT các cấp trong Khối Doanh nghiệp thời gian qua đã chú trọng tập trung chọn nhiều nội dung theo đúng chỉ đạo của cấp ủy và UBKT cấp trên. Trong đó, có những nội dung trọng tâm như, kiểm tra hoặc giám sát việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng, chấp hành quy chế làm việc, chấp hành điều lệ, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên... Bên cạnh đó, cấp ủy và UBKT các cấp trong Khối còn giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; xây dựng, thực hiện bản cam kết phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, những điều đảng viên không được làm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cũng góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối. Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo, tham gia lãnh đạo của cấp ủy đảng trong Khối, đảm bảo cho các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Theo đánh giá, thời gian qua, sản xuất kinh doanh của đa số doanh nghiệp trong Khối cơ bản ổn định, nội bộ có sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, doanh thu tăng. Chỉ tính riêng trong năm 2018, doanh thu của các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực du lịch, dịch vụ, sản xuất, xây dựng thuộc Khối đạt 14.749 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 1,6 ngàn tỷ đồng. Năm 2019, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đề ra mục tiêu là 100% cơ quan, đơn vị trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trên 90% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nộp đầy đủ, kịp thời các loại thuế cho Nhà nước theo luật định; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật; tích cực thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.

Theo đánh giá của đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có một bước chuyển biến vượt bậc. UBKT các cấp trong khối đã năng động, nhạy bén, sáng tạo, nỗ lực, trách nhiệm và phát huy bản lĩnh trong việc chủ động, phối hợp tham mưu cho cấp ủy từ khi xây dựng chương trình kế hoạch, xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát trong các tổ chức đảng trong khối cũng được thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và bảo đảm “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng”. UBKT các cấp trong Khối cũng đã vận dụng chủ trương kết hợp nhiều nội dung trong một đối tượng kiểm tra hoặc giám sát, được cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên đồng tình ủng hộ, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng bộ. Chính nhờ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng.

DUY NGUYỄN - baolamdong.vn

Lượt xem: 758
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001212808
  •  Đang online: 54
  •  Trong tuần: 54
  •  Trong tháng: 35.812
  •  Trong năm: 251.306