Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Ðảng trong sạch vững mạnh In trang
06/11/2018 12:00 SA

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Ðức Trọng đã thực hiện tốt công tác tham mưu cũng như công tác chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ðảng. Qua đó, góp phần xây dựng Ðảng trong sạch vững mạnh.

Cơ quan UBKT Huyện ủy Đức Trọng họp bàn triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát. Ảnh: D.Nguyễn
Cơ quan UBKT Huyện ủy Đức Trọng họp bàn triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát. Ảnh: D.Nguyễn

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đức Trọng Hồ Quốc Trung cho biết, mặc dù còn một số khó khăn, thử thách, nhưng thời gian qua, tập thể cán bộ, công chức UBKT Huyện ủy Đức Trọng đã tích cực, nỗ lực, khắc phục khó khăn với tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tập trung quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và một số chỉ tiêu do UBKT Tỉnh ủy giao... Theo thống kê, từ năm 2015 đến nay, UBKT Huyện ủy Đức Trọng đã kiểm tra đối với 7 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra chủ yếu là chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ và một số nội dung khác. Qua kiểm tra đã kết luận 7 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng biện pháp khắc phục. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy Đức Trọng đã kiểm tra 16 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 2 huyện ủy viên, 8 đảng ủy viên, 5 chi ủy viên, 1 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu là việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc giữ gìn đoàn kết nội bộ; những điều đảng viên không được làm; tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý và một số nội dung khác. Qua kiểm tra, kết luận có 14 đảng viên vi phạm, đã thi hành kỷ luật 7 đảng viên.

Từ năm 2015 đến nay, UBKT Huyện ủy Đức Trọng cũng đã kiểm tra 50 lượt tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, kết luận có 44 tổ chức làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và 6 tổ chức chưa làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, đã kiểm tra 13 lượt tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua kiểm tra, đã kết luận 12 tổ chức đảng làm tốt công tác thi hành kỷ luật, 1 tổ chức chưa làm tốt công tác thi hành kỷ luật, giữ nguyên không thay đổi hình thức kỷ luật đối với 30 trường hợp. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy Đức Trọng còn thực hiện tốt công tác giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, UBKT Huyện ủy đã trực tiếp triển khai giám sát đối với 16 lượt tổ chức đảng và 20 đảng viên. Các nội dung giám sát là, việc thực hiện kết luận của Huyện ủy, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nhiệm vụ được giao; chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; công tác quản lý, sử dụng Đảng phí; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát...

Qua giám sát, đã giúp tổ chức đảng, đảng viên nhận thức sâu hơn về vị trí, vai trò công tác giám sát của Đảng, thấy được những hạn chế, khuyết điểm, có biện pháp chấn chỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời giảm được số lượng tổ chức đảng và đảng viên phải thi hành kỷ luật. Ngoài ra, thời gian qua, UBKT Huyện ủy Đức Trọng cũng đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; kiểm tra, giám sát tài chính Đảng. Công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cũng đã được UBKT Huyện ủy Đức Trọng thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - TUV, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng: Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm và đã ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo. UBKT các cấp đã nghiêm túc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự học tập nghiên cứu để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trung thực, thẳng thắn, khắc phục các khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Từ đó, đã phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn tương đối kịp thời những sai trái, lệch lạc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên, quần chúng; góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn…

DUY NGUYỄN - baolamdong.vn

Lượt xem: 739
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001212680
  •  Đang online: 26
  •  Trong tuần: 26
  •  Trong tháng: 35.684
  •  Trong năm: 251.178