Ngày 17/3/2021 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 14 - TB/UBKTTU về phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 Xem thêm
Ngày 20/4/2021 Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Nội quy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Xem thêm
Ngày 27/4/2021 Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Quy định chế độ làm việc của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng. Xem thêm
Ngày 09/4/2021 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 14-QĐ/UBKTTU ban hành quy trình, biểu mẫu công tác kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở thuộc Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Xem thêm
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; có hiệu lực từ ngày 20/12/2020 thay thế Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013. Xem thêm
Ngày 04/11/2020 theo đề nghị của Văn Phòng Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng Xem thêm
Quyết định số 1443-QĐ/UBKTTW, ngày 21/04/2020 của UBKT Trung ương ban hành Mẫu báo cáo kết quả giám sát, nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực Xem thêm
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000325406
  • Đang online: 27
  • Trong tuần: 1.236
  • Trong tháng: 31.065
  • Trong năm: 135.904