Có 19 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
80-QĐ/UBKTTU 29/09/2023 Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
2931-CV/TU 28/08/2023 Về triển khai thực hiện Quy định số 117-QĐ/TW của Bộ Chính trị
114-QĐ/TW 11/07/2023 Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
110-QĐ/TW 06/07/2023 Quy định về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng
1300/QĐ/TU 04/07/2023 Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo đảng viên của chi bộ trong Đảng bộ tỉnh
01-QĐ/UBKTTU 19/04/2023 Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
01-QC/UBKTTU 19/04/2023 Quy chế công tác đối với cán bộ, công chức theo dõi địa bàn của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
89-QĐ/TW 01/12/2022 Quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp uỷ tỉnh và tương đương đến cơ sở
03-HD/UBKTTW 03/11/2022 Hướng dẫn một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
02-HD/TW 09/12/2021 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định về những điều đảng viên không được làm
35-QĐ/TW 15/10/2021 Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
01-HD/TW 28/09/2021 Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
24-QĐ/TW 30/07/2021 Quy định thi hành Điều lệ Đảng
22-QĐ/TW 28/07/2021 Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
02-QĐ/CQUBKTTU 27/04/2021 Chế độ làm việc của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
28-QĐ/CQUBKTTU 20/04/2021 Nội quy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
1722/QĐ-TTg 03/11/2020 Quyết định về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng
01-QĐi/TW 10/05/2018 Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của uỷ ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001156245
  •  Đang online: 38
  •  Trong tuần: 8.624
  •  Trong tháng: 34.805
  •  Trong năm: 194.743