Tổ chức bộ máy In trang
11/11/2020 03:01 CH

I. Thành viên Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2020-2025)

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Đặng Đức Hiệp Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm 0263 3837 520
2 Đặng Thế Hải Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực

0263 3838 919

3 Lê Thị Xuân Liên Phó Chủ nhiệm 0263 3830 220
4 Hoàng Xuân Thuỳ Phó Chủ nhiệm  
5 Nguyễn Viết Mộc Ủy viên  
6 Nguyễn Mậu Hà Ủy viên, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1  
7 Trần Huy Phong Ủy viên, Trưởng phòng Tổng hợp  
8 Đào Đức Oai Ủy viên, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2  
9 Vũ Kim Thuấn Ủy viên  

I. Tổ chức bộ máy Cơ quan UBKT Tỉnh ủy

1. Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

- Chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy thực hiện theo Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy là thủ trưởng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy; các phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy là phó thủ trưởng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

2. Các phòng trực thuộc

  • Phòng Tổng hợp   
  • Phòng nghiệp vụ: không quá 03 phòng

3. Biên chế

Thực hiện theo Đề án vị trí việc làm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

4. Về tiêu chuẩn chức danh và cơ cấu cán bộ, công chức

- Việc xác định tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức do Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng cụ thể, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đúng theo quy định của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Cơ cấu cán bộ, công chức của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phải được bố trí hợp lý để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, trên cơ sở vị trí việc làm được BTV Tỉnh ủy phê duyệt.

Lượt xem: 15.857
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001212726
  •  Đang online: 27
  •  Trong tuần: 27
  •  Trong tháng: 35.730
  •  Trong năm: 251.224