UBKT huyện ủy Di Linh: Đơn vị vững mạnh tiêu biểu In trang
10/10/2013 12:00 SA

Theo ghi nhận của Huyện ủy Di Linh, để giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng và xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, Huyện ủy luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát (KT GS). Trong đó, vai trò của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã thể hiện rất rõ chức trách, nhiệm vụ của mình và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiều năm được công nhận là đơn vị vững mạnh. 

Cơ quan UBKT Huyện ủy Di Linh trao đổi công việc trước khi thực hiện nhiệm vụ KT GS
Cơ quan UBKT Huyện ủy Di Linh trao đổi công việc trước khi thực hiện nhiệm vụ KT GS

Sau mỗi kỳ đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Di Linh đều ban hành chương trình KT GS toàn khóa của cấp ủy; quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy và hàng năm đều xây dựng kế hoạch KT GS để UBKT tổ chức, triển khai. Riêng trong nhiệm kỳ 2011 - 2015 (khóa XIII), các chương trình, kế hoạch và quy chế KT GS được xây dựng hoàn thiện hơn, trên cơ sở bổ sung, điều chỉnh từ kinh nghiệm thực tiễn và đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời, Huyện ủy luôn quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức UBKT các cấp và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở để ngày càng nâng cao năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận thành tích đạt được, từ 2006 đến nay, hàng năm UBKT Huyện ủy Di Linh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và UBKT Tỉnh ủy tặng Bằng khen; Chi bộ UBKT Huyện ủy đã được Tỉnh ủy công nhận TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2005 - 2009) và TSVM tiêu biểu 3 năm liền (2010 - 2012).

Quán triệt các quy định của Đảng về công tác KT GS và xác định chức trách nhiệm vụ của mình, UBKT Huyện ủy Di Linh đã thực hiện tốt công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật của tổ chức Đảng cấp dưới; giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại; kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới theo điều 30 Điều lệ Đảng; thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức Đảng… và thực hiện chức năng giám sát.

Theo UBKT Huyện ủy Di Linh: Từ đầu nhiệm kỳ (từ năm 2011) đến nay, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 12 đảng viên và 6 tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra cho thấy, 11 đảng viên vi phạm kỷ luật (trong đó, có 6 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật) và 6 tổ chức Đảng có vi phạm, nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Những sai phạm chủ yếu là không nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác; không nghiêm túc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; cố ý làm sai nguyên tắc; vi phạm đạo đức, lối sống… Đối với các tổ chức Đảng cấp dưới, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 12 Đảng ủy cơ sở và 12 UBKT Đảng ủy cơ sở về việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch KT GS hàng năm và việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT GS của Đảng ủy và UBKT cơ sở; kiểm tra 12 tổ chức Đảng về việc thi hành kỷ luật. UBKT Huyện ủy nhận 26 đơn thư tố cáo đảng viên và 5 đơn tố cáo tổ chức Đảng, đã kịp thời giải quyết, thẩm tra và xác định đúng, sai để có biện pháp xử lý. Theo điều 30 Điều lệ Đảng, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 21 tổ chức Đảng cấp dưới; trong đó, kiểm tra toàn diện 2 tổ chức Đảng. Đồng thời, thực hiện chức năng giám sát, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Huyện ủy Di Linh đã giám sát 24 đảng viên (trong đó, có 6 Huyện ủy viên) chủ yếu là về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và giám sát 12 tổ chức Đảng về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới…

Qua công tác KT GS của UBKT Huyện ủy và các TCCSĐ, đã góp phần tích cực giữ nghiêm kỷ luật của Đảng; trực tiếp giúp cho các tổ chức Đảng và đảng viên nhận ra được mặt tích cực để phát huy và những thiếu sót, tồn tại để có biện pháp khắc phục, vươn lên; đồng thời, giúp cho Ban Thường vụ nắm bắt được thực tế ở cơ sở để có giải pháp tăng cường lãnh đạo, quản lý về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đối với những vụ việc vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, thì tùy thuộc thẩm quyền và mức độ sai phạm, Ban Thường vụ Huyện ủy hoặc UBKT Huyện ủy hoặc Đảng ủy cơ sở và chi bộ nghiêm túc xử lý. UBKT Huyện ủy Di Linh cho chúng tôi biết: Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ huyện có 61 đảng viên đã bị thi hành kỷ luật; trong đó, khai trừ ra khỏi Đảng: 4, cách chức: 3, cảnh cáo: 27, khiển trách: 27 đảng viên. Về tổ chức Đảng, chỉ có tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đinh Lạc bị kỷ luật với hình thức “khiển trách”.

Công tác KT GS của Đảng bộ huyện Di Linh trong nhiều năm vừa qua được đánh giá là tốt. Tuy nhiên, “cái khó nhất trong công tác KT GS là tính tự giác của người “bị” kiểm tra rất hạn chế và mối quan hệ (thân quen) đã có từ trước (trong quá trình công tác), nên việc ngại va chạm trong công tác KTGS là không thể tránh khỏi. Do vậy, nếu không cương quyết thì chắc chắn hiệu quả công tác KT GS không cao” – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Di Linh Lê Hồng Phong khẳng định, khi trao đổi với chúng tôi.    

BÙI TRƯỞNG - baolamdong.vn

Lượt xem: 640
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001212824
  •  Đang online: 41
  •  Trong tuần: 41
  •  Trong tháng: 35.828
  •  Trong năm: 251.322