Giao ban công tác thi đua thực hiện nhiện vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng tại Cụm thi đua số 2 In trang
11/07/2019 12:00 SA

Chiều 11/7, tại Huyện ủy Đạ Huoai, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị giao ban thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tại Cụm thi đua số 2 gồm 6 huyện, TP phía Nam: Đạ Huoai, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên và TP Bảo Lộc; đồng thời, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Các đồng chí: Trần Quốc Lập - TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Quý Mỵ - TUV, Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua số 2 nhận định, nhìn chung UBKT huyện ủy, thành ủy trong Cụm thi đua chủ yếu tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình công tác, thực hiện nhiệm vụ trong năm và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của từng đơn vị.

Trong đó, đối với công tác kiểm tra đảng viên trong 6 tháng đầu năm, UBKT Huyện ủy Cát Tiên và UBKT Huyện ủy Đạ Huoai chưa thực hiện; UBKT các đơn vị còn lại đã thực hiện từ 1 đến 3 cuộc kiểm tra. Trong khi đó, đối với công tác kiểm tra tổ chức Đảng, UBKT Thành ủy Bảo Lộc và Huyện ủy Bảo Lâm đã thực hiện 2 cuộc kiểm tra/ đơn vị. Các đơn vị còn lại trong Cụm chưa thực hiện kiểm tra. Các cuộc kiểm tra chủ yếu tập trung vào các nội dung như chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ… Kết quả kiểm tra cho thấy, có 4 đảng viên có khuyết điểm, sai phạm phải thi hành kỷ luật; 2 tổ chức cơ sở đảng có sai phạm nhưng chưa đến mức phải kỷ luật.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, toàn Cụm đã thực hiện được 17 cuộc kiểm tra 14 đảng ủy cơ sở và 3 chi bộ. Công tác kiểm tra thi hành kỷ luật của Đảng cũng được UBKT các huyện, TP triển khai đồng bộ, với 15 cuộc kiểm tra. Kết quả cho thấy, các đảng ủy, chi bộ cơ sở được kiểm tra đã xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm đúng thẩm quyền theo quy định; thực hiện đúng phương hướng, phương châm, thủ tục trong thi hành kỷ luật.

Việc thực hiện công tác giám sát đảng viên, tổ chức đảng cũng được UBKT các địa phương triển khai có hiệu quả. Qua đó, UBKT huyện ủy, thành ủy các địa phương đã chỉ ra những ưu điểm nhằm phát huy những mặt mạnh; đồng thời, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm của đảng viên, tổ chức cơ sở đảng để nhanh chóng khắc phục. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được triển khai đồng bộ đảm bảo đúng thẩm quyền, trách nhiệm và khách quan.

Về kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng, trong Cụm đã tiến hành kiểm tra được 23 tổ chức đảng và 6 đảng viên. Nội dung kiểm tra về việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống… Qua kiểm tra chưa phát hiện tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Bên cạnh những mặt đã làm được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tại Cụm thi đua số 2 vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục, như: Một số đơn vị vẫn chưa triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu, tiến độ thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đã đề ra; công tác tham mưu cấp ủy kiểm tram, giám sát đối với đảng viên còn ít…

Tại buổi giao ban, các đơn vị đã thảo luận nêu lên những ưu điểm và tồn tại, khó khăn trong hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật để cùng rút kinh nghiệm thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019.

KHÁNH PHÚC - baolamdong.vn

Lượt xem: 793
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001212863
  •  Đang online: 33
  •  Trong tuần: 33
  •  Trong tháng: 35.867
  •  Trong năm: 251.361