Công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới Sáng 7/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Xem thêm

Tin hoạt động

Ngày 4/1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức kỳ họp thứ 11 để xem xét, kết luận, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Đặng Đức Hiệp - Uỷ viên Ban ... Xem thêm

Nghiên cứu - Trao đổi

Kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát để phát hiện những nhân tố mới, tích cực, khắc phục các mặt yếu kém, khuyết ... Xem thêm

Tài liệu tham khảo

Ngày 17/3/2021 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 14 - TB/UBKTTU về phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 Xem thêm
Ngày 20/4/2021 Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Nội quy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Xem thêm
Ngày 27/4/2021 Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Quy định chế độ làm việc của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng. Xem thêm
Ngày 09/4/2021 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 14-QĐ/UBKTTU ban hành quy trình, biểu mẫu công tác kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở thuộc Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Xem thêm
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; có hiệu lực từ ngày 20/12/2020 thay thế Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013. Xem thêm

Lịch công tác

Văn bản mới

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000325567
  • Đang online: 56
  • Trong tuần: 1.397
  • Trong tháng: 31.226
  • Trong năm: 136.065