Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy In trang
09/05/2023 09:41 SA

Căn cứ Kết luận số 496-KL/TU, ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết thúc việc thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 02/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thành lập Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ hoạt động chung cấp ủy và các ban của Tỉnh ủy”. Xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Lượt xem: 289
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001155948
  •  Đang online: 27
  •  Trong tuần: 8.327
  •  Trong tháng: 34.508
  •  Trong năm: 194.446