Công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới In trang
07/07/2022 04:44 CH

Sáng 7/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Tại điểm cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Trần Văn Rón, Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Lâm Đồng, hội nghị do đồng chí Đặng Thế Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực và đồng chí Lê Thị Xuân Liên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì cùng với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoa XI và đại diện Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động thực hiện và tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao với khối lượng công việc lớn, hiệu quả được nâng lên. Trong đó, nổi bật là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong 6 tháng qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 24.759 tổ chức đảng và 106.621 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.017 tổ chức đảng và 3.588 đảng viên. 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 142 tổ chức đảng (khiển trách 99, cảnh cáo 43), thi hành kỷ luật 6.519 đảng viên (khiển trách 4.906, cảnh cáo 1.144, cách chức 235, khai trừ 234); Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng, 2.046 đảng viên. 

UBKT các cấp nhận được 12.787 đơn, thư tố cáo; trong đó, phải giải quyết tố cáo 53 tổ chức đảng và 458 đảng viên. Tới nay, đã giải quyết tố cáo xong đối với 51 tổ chức đảng, 398 đảng viên. Cấp ủy các cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 35 đảng viên, đã giải quyết xong 18 trường hợp. Qua xem xét, giải quyết đã giữ nguyên hình thức kỷ luật 14 trường hợp, tăng hình thức kỷ luật 1 trường hợp và xóa kỷ luật 3 trường hợp...

Qua kiểm tra, giám sát đã xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm, góp phần giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Ủy ban Kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh những thành tích và kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; một số nơi chậm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận sau kiểm tra còn chưa triệt để; việc chấp hành quy định về chế độ báo cáo của một số Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc Trung ương chưa nghiêm...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày 8 tham luận làm rõ kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của địa phương, đơn vị; đồng thời, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc ban hành các quy định, hướng dẫn trong công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức bộ máy, chính sách cán bộ và hoạt động phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát...

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá, thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Nhiều vụ việc xảy ra từ lâu và cả những vụ việc mới phát sinh có nhiều khó khăn, phức tạp đều được phát hiện, kiểm tra, kết luận, xử lý kịp thời như vụ việc xảy ra ở Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh hay sai phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19..., tạo được sự đồng tình, ủng hộ, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, cấp ủy các cấp tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ; trong đó, cấp ủy, các tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm; tập trung khắc phục triệt để những khuyết điểm, hạn chế; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Kiểm tra cấp mình và cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Cấp ủy các cấp cần nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là các quy định, kết luận Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác để xảy ra tham nhũng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, xây dựng đội ngũ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, có nghiệp vụ, phương pháp khoa học, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

theo DUY DANH - Báo Lâm Đồng

(Link: http://baolamdong.vn/chinhtri/202207/cong-tac-kiem-tra-giam-sat-tiep-tuc-duoc-day-manh-co-nhieu-chuyen-bien-moi-3124333/)

Lượt xem: 1.162
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001329721
  •  Đang online: 27
  •  Trong tuần: 10.851
  •  Trong tháng: 37.851
  •  Trong năm: 368.219