Bảo Lâm: Kỷ luật 7 đảng viên In trang
02/10/2023 10:17 SA

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Kiểm tra các cấp thuộc Huyện ủy Bảo Lâm đã tiến hành kiểm tra 29 tổ chức Đảng và 96 đảng viên. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Lâm xem xét, thi hành kỷ luật 4 đảng viên do có sai phạm. Trong đó, 3 đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng, 1 đảng viên nhận hình thức khiển trách. Ngoài ra, 9 tháng đầu năm 2023, các cấp ủy kiểm tra trực thuộc Huyện ủy Bảo Lâm cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức khiển trách và đình chỉ sinh hoạt cấp ủy 1 chi ủy viên, đình chỉ sinh hoạt Đảng 1 đảng viên.

Đảng bộ huyện Bảo Lâm hiện có 56 tổ chức Đảng. Trong đó, 13 đảng bộ xã, 1 đảng bộ thị trấn, 2 đảng bộ lực lượng vũ trang, 40 chi bộ cơ sở và 247 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Tổng số đảng viên đang sinh hoạt Đảng tại các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Bảo Lâm 3.264 đảng viên.

TRỊNH CHU (Báo Lâm Đồng)

Lượt xem: 124
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001212849
  •  Đang online: 32
  •  Trong tuần: 32
  •  Trong tháng: 35.853
  •  Trong năm: 251.347