Bài học kinh nghiệm trong công tác giám sát chuyên đề tại UBKT Huyện ủy Cát Tiên In trang
14/03/2013 12:00 SA

Nhằm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần ngăn ngừa những khuyết điểm, vi phạm của đảng viên và tổ chức Đảng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Cát Tiên luôn xác định công tác giám sát nói chung và công tác giám sát chuyên đề nói riêng là một trong những hoạt động thường xuyên không thể thiếu trong hoạt động kiểm tra, giám sát của Huyện Đảng bộ.

Nhờ tăng cường công tác giám sát chuyên đề nên những sai phạm ở một số lĩnh vực nhạy cảm ở Cát Tiên đã được đẩy lùi. Trong ảnh: Đầu tư hệ thống đường giao thông tại thị trấn Đồng Nai và đường vào xã Đồng Nai Thượng (Cát Tiên)
Nhờ tăng cường công tác giám sát chuyên đề nên những sai phạm ở một số lĩnh vực nhạy cảm ở Cát Tiên đã được đẩy lùi. Trong ảnh: Đầu tư hệ thống đường giao thông tại thị trấn Đồng Nai và đường vào xã Đồng Nai Thượng (Cát Tiên)

Đối với công tác giám sát chuyên đề, UBKT Huyện ủy Cát Tiên đã tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm, đối tượng là cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Để làm được điều đó, hàng năm UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng quán triệt thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30/7/2007 về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Kết luận số 72 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”… đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng thời lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và UBKT các cấp chấp hành và thực hiện nghiêm túc, từ đó tạo ra nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Cùng với việc không ngừng tăng cường công tác kiểm tra giám sát chung, thời gian qua, UBKT các cấp trong huyện đã tập trung ưu tiên vào công tác giám sát chuyên đề đối với một số ngành, lĩnh vực trọng tâm như: việc lãnh đạo tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, việc thực hiện các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm của huyện, giám sát việc lãnh đạo tổ chức thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy về “đột phá, tăng tốc” đối với các xã, thị trấn và một số ngành liên quan, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI) về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí... “Các cuộc giám sát chuyên đề được thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành. Sau mỗi cuộc giám sát đều có thông báo bằng văn bản nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm nên chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát ngày càng được nâng lên, từ đó có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, không để khuyết điểm trở thành vi phạm và vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn” - đồng chí Phạm Tiến Lực - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cát Tiên chia sẻ về những kinh nghiệm trong công tác giám sát.

Theo thống kê của UBKT Huyện ủy Cát Tiên, đối với công tác giám sát tổ chức Đảng và đảng viên, từ Đại hội VI Huyện Đảng bộ cho đến nay, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thực hiện được 56 cuộc giám sát chuyên đề. Trong đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát được 13 tổ chức Đảng và 17 đảng viên; UBKT Huyện ủy tổ chức được 11 cuộc giám sát đối với các tổ chức Đảng và 15 đảng viên. Qua giám sát sát đã chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại 4 tổ chức Đảng và 7 đảng viên, đồng thời phát hiện 3 đảng viên vi phạm phải xem xét thi hành kỷ luật. Thông qua những vấn đề nắm bắt từ các cuộc giám sát trên, cũng như qua lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đề nghị của các đối tượng được giám sát, các đoàn, tổ giám sát, UBKT Huyện ủy đã có những ý kiến góp ý, chỉ đạo đối với các tổ chức, cá nhân được giám sát về những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Cũng thông qua công tác giám sát, các đoàn đã có những kiến nghị, đề xuất cụ thể với Ban Thường vụ, các cơ quan liên quan giúp các tổ chức, cá nhân tháo gỡ những khó khăn, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương ngày càng được củng cố, kiện toàn.

Nhằm kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra các hành vi vi phạm tại các tổ chức Đảng và đảng viên, thời gian tới, UBKT Huyện ủy Cát Tiên đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, trong đó tập trung đi sâu giám sát chuyên đề đối với một số lĩnh vực “nhạy cảm” dễ phát sinh vi phạm. Cùng với việc đẩy mạnh kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, UBKT Huyện ủy còn gắn với sự giám sát, kiểm tra của các tổ chức quần chúng để chủ động ngăn ngừa, hạn chế những sai phạm và loại bỏ những hành vi vụ lợi của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao tại địa phương.

Hồng Hải - baolamdong.vn

Lượt xem: 851
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001156324
  •  Đang online: 47
  •  Trong tuần: 8.703
  •  Trong tháng: 34.884
  •  Trong năm: 194.822