Kỳ họp thứ 17 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy In trang
30/10/2023 03:19 CH

Ngày 19/10/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã họp kỳ thứ 17. Đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung:

1. Xem xét, kết luận kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Huyến - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà, nhận thấy:

Đồng chí Nguyễn Huyến đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm trong việc cố ý kê khai không trung thực với tổ chức về lý lịch bản thân, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Huyến.

2. Xem xét, kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Tống Giang Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện còn một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU, ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị Quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng, chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI đối với đồng chí Hoàng Xuân Thùy - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Phòng nghiệp vụ 2, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

NGUYỆT THU

Báo Lâm Đồng

(Link nguồn: https://baolamdong.vn/chinh-tri/202310/ky-hop-thu-17-cua-uy-ban-kiem-tra-tinh-uy-16b1cbc/)

Lượt xem: 299
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001156156
  •  Đang online: 129
  •  Trong tuần: 8.535
  •  Trong tháng: 34.716
  •  Trong năm: 194.654