Quy định về chế độ làm việc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng In trang
11/05/2021 03:56 CH

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Căn cứ Quy định số 11-QĐ/TU ngày 20/6/2019 của Tỉnh ủy “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng”. Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng Quy định chế độ làm việc của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng.
 

Lượt xem: 2.236
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001329700
  •  Đang online: 29
  •  Trong tuần: 10.830
  •  Trong tháng: 37.830
  •  Trong năm: 368.198